Hvem er Hjerterum

Nøgleordene her i Hjerterum er tillid, tryghed og den tætte dialog med forældrene.

Professionalitet, faglighed og god hygiejne er en selvfølge, og det er vigtigt for os at have en løbende dialog med forældrene til de børn, jeg har i pasningsordningen. jeg afholder løbende forældremøder, så forældrene har en god føling med, hvordan deres børn har det her hos mig.

Et tæt samarbejde sikrer de gode muligheder

laver ofte forskellige aktiviteter i form af motorik, sang, højtlæsning, ture i naturen, kreative ting samt motorik i gymnastiksalen.

En gang årligt afholder jeg et forældremøde, så vi sikrer det tætte forældresamarbejde og skaber den bedste hverdag for børnene, hvor de bærende værdier er tillid, nærhed og respekt. Det er vigtigt for mig, at forældrene føler sig inddraget  – jeg er altid åbne for ideer, hvis forældrene har nogle ønsker.

I det følgende kan I få mere at vide om, hvem jeg er.

 Mazal Møller -

Mazal

Jeg har læst til pædagog på Fyns pædagogseminarium og blev  færdig i sommeren 1998.  Jeg har arbejdet ni år i daginstitutioner primer vuggestuebørn og har en hel del erfaringer med den aldersgruppe.  I 2007, efter 10 år som pædagog, har jeg valgt at arbejde hjemme som dagplejer, hvilket jeg er rigtig glad for. I min pædagogiske praksis lægger jeg vægt på at skabe ro, tryghed og tillid. Jeg møder børnene respektfuldt, der hvor de er, og tager dem alvorligt.

Motorik er en af mine stærke kompetencer. Det er vigtigt at stimulere og styrke børnenes motoriske udvikling, og det gør jeg gennem leg, sådan at børnene synes, det er sjovt. Jeg har indrettet et værelse til børnene, hvor vi laver gymnastik, synger og danser til musik.

“Jeg har taget en hel del kurser i DGI og har været instruktør for både forældre-barn og puslingegymnastik i over 10 år. Nu  har jeg et forældre-barn hold her i Kerteminde”

Jeg blev født i 1964 og har to dejlige  børn en søn  og en datter, som læser på universitet . Fritiden bruger jeg sammen med familie og venner og spiller også volleybold.

Med mine erfaringer ved jeg, at jeg kan tilbyde et harmonisk, omsorgsfuld og stabil hjem, hvor forældrene er glade til at aflevere deres guldklumper.

 

Comments are closed.