Vigtig information

Betaling

Betaling afholdes månedsvis forud og udgør 6994 kr./måned i 12 måneder, hvoraf egenbetaling udgør 2150 kr./måned (4986 kr. ydes i tilskud fra kommunen). Beløbet fra kommunen indsættes på forældrenes konto så snart indbetalingen på de 6994 kr. er registreret på dagplejers konto. (Ca. 3-4 døgn).

Opsigelsesvarsel

Pasningsaftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med 2 månedes varsel. Opsigelse kan kun ske  pr. den 1. i en måned. Opsigelse skal være modparten i hænde senest den sidste dag i den foregående måned.

Sygdom

Baret kan komme i dagplej, hvis det kan deltage i aktiviteterne på lige fod med de andre børn. Husk vores hverdag er præget af udeliv, udflugter i naturen o.lign.., som kræver ekstra ressourcer af barnet.

Bliver barnet sygt i løbet af dagen, ringer vi naturligvis efter jer, så I kan hente jeres barn.

Raskmelding skal foretages senest kl. 19.00 dagen før barnet begynder igen efter sygdom.

Retningslinjer for hvornår barnet er sygt, findes på www.sygeborn.dk.

Besked om sygdom gives senest 5.45 samme dag og hvis muligt aftenen før.

raskmelding gives senest dagen før inden kl. 12.00 pr. sms.

Ved dagplejers pasning og sygdom skal forældrene selv sørge for pasning.

Ferie

Der afholdes 6 ugers ferie om året og betalingen er uændret under ferie. På forældre i oktober aftales der rammer og plan for hvorledes næste års ferie skal afvikles, således det giver bedst mening for alle parter. Indkaldelse med dagsorden senest 1/9.

Øvrige forhold

  • Der serveres god og varierende kost, som er tilberedt og tilrettelagt til barnets alder og behov. Mælk og vand til alle måltider.
  • Der serveres morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.
  • Såfremt barnet har brug for specielkost herunder modermælkserstatning, færdige grødprodukter, frugtmos på glas stilles dette til rådighed af forældrene.

Barnevogne

Forældre skal sørge for barnevogn med godkendt sele. barnevogn skal placeres under halvtag, hvor der er tørt. Barnevogn skal tages med hjem i weekender og ferier.

Middagssøvn

Der holdes middagshvil efter frokost, hvor alle børn hviler/sover.

Tøj

Der medbringes skiftetøj: undertøj, udetøj efter årstiden inkl. hue, handsker evt. sovesokker. (God vandtæt flyverdragt samt varme vandtætte støvler)

Indesko, hagesmække, engangsklude (2 pakker pr. pakke bleer), solcreme, sutter, puttebamse osv. Vi stiller håndklæder og skifteunderlag til rådighed.

Kørsel

Når en pasnings aftale her i Hjerterum underskrives, gives der samtidig tilladelse til kørsel med barnet i egen bil. Kørsel vil være meget begrænset, men kan forekomme, hvis jeg ønsker at tage en tur ud i “det blå”. Transport sker i barnets egen godkendte autostol.

Forsikring

jeres barn skal være dækket af en heltids ulykkesforsikring.

Billeder

Hvis ikke andet er aftalt, giver du som forældre ved underskrift af en pasningsaftale, tilladelse til at billeder taget af jeres barn i dagplejen, må lægges på min hjemmeside samt min Facebook-profil Hjerterum din private dagplejer i Kerteminde.

Fortrolighed

Der påhviler dagplejeren tavshedspligt. i forbindelse med oplysninger vedr. jeres barn, beror evt. vidregivelse af oplysninger omkring sygdom o.lign. alene på forældrenes samtykke.

Dog underrettes samtlige forældre i tilfælde af smitsomme sygdomme.

Jeg ønsker at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor både børn og forældre trives – og mit hjem er naturligvis røgfrie.

 

 

 

 

Comments are closed.